Binhduongvncity: Bản tin Bình Dương

Ngày Nhà giáo Việt Nam ra đời khi nào, trong hoàn cảnh ra sao?

Vào ngày 20/11 hàng năm, các thế hệ học sinh cả nước thường tặng hoa và những món quà để chúc mừng thầy cô giáo. Ngành giáo dục cũng sẽ nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập ra phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục cho tương lai. Vậy ngày Nhà giáo Việt Nam ra đời khi nào, bạn có biết không?

ngày Nhà giáo Việt Nam ra đời khi nào

Ý nghĩa & lịch sử ngày Quốc tế hiến chương các Nhà giáo

Tháng 7/1946: tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ đã được thành lập tại Paris và được đặt tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (Fédération Internationale Syndicale des Enseignants - FISE - theo tiếng Pháp –).

Nǎm 1949: trong một hội nghị tại Warszawa (thủ đô của Ba Lan), FISE đã ra bản “Hiến chương các nhà giáo” bao gồm 15 chương.

Nội dung chính yếu của Bản Hiến chương này:

  • Đấu tranh chống lại mọi quan điểm cùng các phương pháp giáo dục lạc hậu, phản động, phản khoa học, phản dân chủ của nền giáo dục tư sản, phong kiến để có thể xây dựng một nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học.
  • Đấu tranh để thủ tiêu các chế độ bạc đãi, coi khinh nghề dạy học cũng như ra sức bảo vệ những quyền lợi về vật chất và tinh thần chính đáng cho các nhà giáo. Quy định một số điều đối với nghề giáo, đặc biệt đề cao vị trí nghề dạy học và những người dạy học.

Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE với mục đích chính là tranh thủ các diễn đàn quốc tế và tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với dân ta cũng như với giáo viên - học sinh.

ngày Nhà giáo Việt Nam ra đời khi nào

Bên cạnh đó còn giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ nhận về sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc ta.

Mùa xuân 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn đến tham dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô Áo), trong đó gồm cả Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ đô Vacsava, Hội nghị FISE có tổng cộng 57 nước tham dự, trong đó có cả Công đoàn giáo dục Việt Nam, đã quyết định lấy ngày 20/11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Lần đầu tiên ngày lễ này được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta là ngày 20/11/1958. Những năm sau đó, ngày lễ 20/11 còn được tổ chức ở các vùng giải phóng tại miền Nam.

Vậy ngày Nhà giáo Việt Nam ra đời khi nào?

Ngày 20/11/1958, buổi lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo không chỉ diễn ra tại Hà Nội, mà còn được tổ chức từ Vĩnh Linh (giới tuyến quân sự tạm thời giữa ta và địch) đến các vùng biên giới và hải đảo.

Từ miền núi đến vùng đồng bằng ở miền Bắc đều tổ chức những hoạt động phong phú tại các trường học trên địa bàn huyện, quận và thị xã…

Nhiều thư của giáo giới, học sinh và sinh viên miền Bắc đã gửi lên Hồ Chủ tịch, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như Chính phủ với lời hứa quyết tâm học tập, rèn luyện để nâng cao giác ngộ cách mạng XHCN, ý thức đấu tranh thống nhất nước nhà và xây dựng nhà trường XHCN.

Hàng nghìn lá thư của giáo giới, học sinh và sinh viên miền Nam, thông qua đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam đã nói lên được lòng sôi sục căm thù chế độ Mỹ - Diệm phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ, cố tình chia cắt nước ta lâu dài, ủng hộ phong trào đấu tranh của giáo giới, học sinh và sinh viên miền Nam; đòi thực hiện một nền giáo dục dân tộc và đòi tăng ngân sách cho giáo dục để có thể mở thêm trường lớp, bảo đảm được việc học tập cho học sinh; đấu tranh chống lại mọi cuộc đàn áp, tù đày, bắt bớ, sát hại những nhà giáo, học sinh và sinh viên yêu nước tại miền Nam Việt Nam; kiên quyết đấu tranh để mang lại độc lập, hòa bình, thống nhất nước nhà…

ngày Nhà giáo Việt Nam ra đời khi nào

Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hiến chương nhà giáo vào ngày 20/11 hằng năm đã sớm trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày 20/11, các cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản và phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ cho tinh thần đấu tranh của giáo viên ở vùng tạm chiếm nói riêng và động viên tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh của các giáo viên kháng chiến nói chung.

Ngày Nhà giáo Việt Nam ra đời khi nào? Khi nước ta thống nhất, với ý nghĩa tích cực của ngày 20/11, thể theo nguyện vọng của giáo giới cả nước, kiến nghị của Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ VIII (4/1982) và Bộ Giáo dục, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em, Tổng Cục dạy nghề, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp… Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã đưa ra Quyết định số 167/HĐBT, ngày 26/9/1982 quyết định chọn ngày 20/11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

ngày Nhà giáo Việt Nam ra đời khi nào

Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam lần đầu tiên được tiến hành trọng thể trên toàn quốc. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục nhằm tôn vinh những người làm công tác “trồng người”.

Xem thêm: