Binhduongvncity: Bản tin Bình Dương

Tìm hiểu về cách tính thuế diện tích đất tăng thêm

Với những cá nhân, hộ gia đình được cấp sổ đỏ cho phần diện tích đất tăng thêm sẽ phải đóng thuế sử dụng đất cho phần đất tăng thêm này. Nếu bạn đang còn thắc mắc về cách tính thuế diện tích đất tăng thêm hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé.

Những trường hợp được cấp sổ đỏ cho phần diện tích đất tăng thêm

- Thứ nhất, trường hợp khi đo lại diện tích đất ở, diện tích đất thực tế có sự sai lệch về số liệu so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước đó. Bên cạnh đó, nếu như ranh giới của thửa đất đang sử dụng không phát sinh thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Đồng thời, không phát sinh những tranh chấp về đất với những người sử dụng đất xung quanh thì được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm
Cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

- Thứ hai, trường hợp khi đo đạc lại đất, phát hiện có sự thay đổi so về ranh giới của thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Phần đất đo đạc thực tế có diện tích lớn hơn so với số liệu được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được điều chỉnh diện tích sổ đỏ hoặc xem xét cấp lại sổ đỏ mới.

Quy định về giải quyết cấp sổ đỏ cho phần diện tích tăng thêm

Theo Khoản 3, Điều 24, Nghị định 01/2017/NĐ-CP, việc giải quyết cấp sổ đỏ cho phần diện tích đất tăng thêm đối với phần đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất được quy định như sau:

- Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về các vấn đề đất đai như lấn chiếm, sử dụng đất trái phép sẽ được xem xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm.

- Trường hợp người sử dụng đất vi phạm luật đất đai trước ngày 01 tháng 07 năm 2014 thì vẫn có cơ hội được xem xét và xử lý giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích đất tăng thêm.

- Trường hợp phần diện tích đất tăng thêm được giao trái thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 thì vẫn có cơ hội được xem xét và giải quyết xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất tăng thêm.

Tùy từng trường hợp cụ thể để xem xét cấp sổ đỏ
Tùy từng trường hợp cụ thể để xem xét cấp sổ đỏ

Theo đó, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ xem xét về nguồn gốc cũng như mục đích sử dụng phần đất tăng thêm, đối chiếu với các quy định của pháp luật để ra quyết định xác nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng hay không.

Nếu phần đất gốc chưa có sổ đỏ, phần đất mới hợp lệ thì sẽ tiến hành cấp sổ đỏ cho toàn bộ phần đất bao gồm đất cũ và đất đã tăng thêm cho người sử dụng.

Nếu phần đất gốc đã có sổ đỏ cần làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất tăng thêm. Cùng với đó là cấp đổi sổ đỏ.

Trường hợp sau khi xem xét, nhận thấy phần đất tăng thêm được sử dụng trái phép, vi phạm pháp luật về đất đai, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu hồi lại đất và không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất này.

Cách tính thuế cho diện tích đất tăng thêm

Đối với phần diện tích đất tăng thêm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng cần phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đất cho ngân sách Nhà nước. Việc thu tiền sử dụng đất tăng thêm sau đo đạc và đã được cấp giấy chứng nhận được quy định tại Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC.

Đóng thuế theo quy định của Nhà nước
Đóng thuế theo quy định của Nhà nước

Theo đó, trong trường hợp cá nhân hoặc hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất với phần diện tích đất tăng thêm thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định và theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các cá nhân, hộ gia đình đang có các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm tại thời điểm được công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tiền sử dụng đất cần nộp tùy thuộc vào quy định của từng địa phương. Ngoài ra, người sử dụng cũng cần phải đóng thêm mức thu lệ phí, thuế trước bạ đất cho phần diện tích tăng thêm này. Mức lệ phí trước bạ bằng 0,5% so với giá đất được UBND tỉnh đó quy định.

Như vậy, với phần diện tích đất tăng thêm đã được công nhận và cấp giấy chứng nhận, người sử dụng cần phải thực hiện các nghĩa vụ đóng thuế cho ngân sách nhà nước. Những trường hợp trốn thuế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Với những chia sẻ về quy định cấp lại sổ đỏ cũng như cách tính thuế diện tích đất tăng thêm, hy vọng bạn đọc đã có cái nhìn khái quát hơn về vấn đề này. Từ đó, có thêm kiến thức về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích đất tăng thêm.

Xem thêm: