Binhduongvncity: Bản tin Bình Dương

Tìm hiểu về thủ tục làm lại sổ đỏ khi diện tích thay đổi do tăng thêm

Có rất nhiều trường hợp khi đo đạc lại đất thì diện tích đất thay đổi so với số liệu trong sổ đỏ. Thông thường, hầu hết những trường hợp này đều là diện tích đất tăng thêm. Lúc này, cần phải cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số liệu chính xác. Nếu bạn đang băn khoăn về thủ tục cấp lại sổ đỏ khi diện tích đất thay đổi do tăng thêm hãy theo dõi các thông tin trong bài viết dưới đây nhé.

Các trường hợp được cấp lại sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

Thủ tục cấp lại sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm được phân ra thành 3 trường hợp cơ bản. Trong đó bao gồm:

- Phần đất tăng thêm đã có sổ đỏ. Đây là phần đất được cho, tặng, thừa kế hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Phần đất tăng thêm do được cho, thừa kế hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng trước ngày 01/07/2014. Trường hợp này diện tích đất tăng thêm chưa có sổ đỏ. Tuy nhiên đã được cấp giấy chứng minh quyền sử dụng đất.

- Trường hợp cuối cùng đó là phần đất tăng thêm không có giấy chứng minh quyền sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục cấp lại sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà điều kiện, thủ tục và hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ có những quy định khác nhau. Dưới đây là thủ tục chi tiết của từng trường hợp.

Phần đất tăng thêm (do tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất) đã có sổ đỏ

Trong trường hợp này lại được chia thành hai nhóm khác nhau đó là phần đất tăng thêm đã được cấp sổ đỏ và phần đất tăng thêm chưa được cấp sổ đỏ nhưng đã có giấy chứng minh quyền sử dụng đất.

Phần đất tăng thêm đã được cấp sổ đỏ

Với trường hợp phần đất tăng thêm là đã được cấp sổ đỏ thì cần sự phối hợp của cả bên tặng cho, chuyển nhượng và bên nhận. Lúc này, cần làm thủ tục tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất. Cùng với đó là thực hiện các thủ tục cấp sổ đỏ mới cho phần đất gốc.

Để xin cấp lại sổ đỏ, người dân cần làm hồ sơ và nộp tại Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc nộp tại văn phòng đăng ký đất đai. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, phía văn phòng đăng ký đất đau sẽ gửi văn bản đến bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đồng thời niêm yết văn bản này tại Ủy ban nhân dân xã.

Thêm đất vào sổ đỏ
Thêm đất vào sổ đỏ

Nếu như sau 30 ngày phát văn bản tới người chuyển nhượng mà không có đơn khiếu nại, giải quyết tranh chấp thì văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành các thủ tục công nhận quyền sử dụng phần đất tăng thêm cho người lập hồ sơ cấp lại sổ đỏ. Hồ sơ địa chính sẽ được gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xin hủy sổ đỏ đã được cấp trước đây và cấp lại sổ đỏ mới bao gồm phần diện tích gốc và diện tích đất tăng thêm.

Phần đất tăng thêm chỉ có giấy chứng minh quyền sử dụng đất

Trong trường hợp này cần phải làm thủ tục tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho phần diện tích đất bổ sung. Cùng với đó là cấp sổ đỏ mới lần đầu.

Trường hợp phần đất tăng thêm do tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, và diện tích bổ sung chưa có sổ đỏ nhưng có giấy chứng minh quyền sử dụng đất

Nếu phần đất gốc đã có sổ đỏ thì làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho phần diện tích tăng thêm. Đồng thời làm hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ mới cho phần đất gốc bao gồm phần diện tích đất tăng thêm.

Trường hợp phần đất gốc chưa có sổ đỏ thì làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho toàn bộ phần diện tích đất gốc và đất tăng thêm.

Trường hợp phần đất tăng thêm không có giấy chứng minh quyền sử dụng đất

Nếu phần đất tăng thêm không có giấy chứng minh quyền sử dụng đất, người sử dụng đất sẽ được cấp sổ đỏ nếu như không vi phạm pháp luật đất đai về việc lấn chiếm và sử dụng đất trái phép.

Đất không có giấy chứng minh quyền sử dụng vẫn được xem xét cấp sổ đỏ
Đất không có giấy chứng minh quyền sử dụng vẫn được xem xét cấp sổ đỏ

Nếu người sử dụng đất đã vi phạm luật đất đai trước ngày 01/07/2014 hoặc phần đất tăng thêm được giao trái thẩm quyền trước 01/07/2014 thì người sử dụng đất vẫn có thể được xem xét và có cơ hội được cấp sổ đỏ cho phần diện tích đất tăng thêm.

Lúc này, cần phải làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho phần diện tích đất tăng thêm. Phần đất gốc nếu đã có sổ đỏ thì cấp lại sổ đỏ mới. Nếu phần đất gốc chưa có sổ đỏ thì cấp sổ đỏ cho toàn bộ diện tích đất.

Lưu ý: Trong trường hợp địa chính đo sai đất, sau khi đo lại thì diện tích được tăng thêm thì người dân cũng có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ khi diện tích đất thay đổi. Người dân cần biết cách xem diện tích đất trên sổ đỏ để biết diện tích thực tế có trùng khớp với diện tích trên sổ đỏ hay không.

Bài viết trên đây là những thông tin về thủ tục cấp sổ đỏ khi diện tích đất thay đổi, được tăng thêm để bạn đọc tham khảo. Thông qua bài viết, bạn đọc có thể nắm được những trường hợp được làm lại sổ đỏ khi diện tích đất tăng thêm cũng như thủ tục cấp đổi sổ đỏ.

Xem thêm: