Binhduongvncity: Bản tin Bình Dương

Tác giả - Biên tập viên

Trần Hải

Gia đình đối với bản thân mình là một điều tuyệt vời nhất không gì sánh bằng.

BTV Thuý Hằng

Không phải những người đẹp là những người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp.

Hoàng Nguyên

Đừng cố gắng làm người thành công; hãy cố gắng làm người có ích! - Albert Einstein